• Telefon


    +47 916 34 270

  • E-post


    post@manak.no

Manak Holding AS

Om oss
Selskapets formål er å eie og drive selskap i konsern, samt annen tilhørende virksomhet.
Selskapet eies av Nils Arne Kvilekval og Mattis Asplin med 50% andel hver.

Kontakt oss
Forretningsadresse: Torstad Gård, Torstadveien 26, 1395 Hvalstad
Besøksadresse: Torstad Gård, Torstadveien 26, 1395 Hvalstad
Tlf: 916 34 270/916 34 271
E-post: post@manak.no

Bankkontonr: 2333 33 34615
Organisasjonsnummer: NO990 702 721

Nils Arne Kvilekval
Prosjektleder/daglig leder
E-post: nils.arne@manak.no
Tlf: 916 34 270

Mattis Asplin
Prosjektleder/administrasjon
E-post: mattis@manak.no
Tlf: 916 34 271


Bankkontonr: 2333 33 71626
Organisasjonsnummer: NO 992 959 630